Kies uw taal

 

Eén van onze specialiteiten is het uitvoeren van revisies aan de grotere "USA CAR" motoren. In het bijzonder wordt met revisie bedoeld door het zodanig 'opknappen' van een motor dat deze weer als nieuw kan functioneren.
Ook zijn deelrevisies - mogelijk.

Allereerst worden alle delen ontdaan van oliën, vetten en andere vormen van aanslag. Daarna volgt een inspectie van de respectievelijke delen en een analyse van de oorzaken van de ontstane problemen.
Vervolgens worden de aangetaste onderdelen gedemonteerd.
Als blijkt dat deze na bewerking weer probleemloos kunnen functioneren, kunnen ze opnieuw in gebruik worden genomen.
Bij twijfel over het weer goed functioneren wordt in de regel vervanging van het onderdeel geadviseerd.

Bij revisie moet men denken aan de volgende activiteiten :

Krukassen slijpen
Wanneer een motor is vastgelopen doordat een lager van de krukas is uitgelopen of stukgedraaid dient de krukas te worden bewerkt. Na het bewerken van de krukas wordt een ondermaat lager geplaatst en is de krukas weer klaar voor vele kilometers.

Krukassen balanceren
Om een motor volledig trillingvrij te maken dient de krukas te worden gebalanceerd. het balanceren van krukassen wordt voornamelijk gebruikt voor snelle en racemotoren om onbalans te voorkomen.
Een onbalans van de krukas kan invloed hebben op het vermogen van de motor voor wat betreft trekkracht en afgegeven vermogen.

Cilinderkop afvlakken
Door oververhitting van de motor kan de cilinderkop krom gaan staan. Hierdoor kan de koppakking gaan lekken. Dan is het noodzakelijk dat de cilinderkop wordt gevlakt.
Om een cilinderkop geschikt te maken voor LPG of loodvrije benzine, worden de klepzetels vervangen door gesinterde zetels (Snijder). Deze klepzetels zijn uitermate geschikt voor motoren op gas, hoog belaste motoren en voor motoren met een schrale verbranding (lean burn).

 

          


Cilinderblok opboren
In een lopende motor bewegen de zuigers continu op en neer in de cilinders. Op de lange duur veroorzaakt dit slijtage op delen van de cilinderwand. Oververhitting kan ervoor zorgen dat de zuiger steeds verder uitzet tot hij langs de cilinderwand schraapt. Nog grotere schade aan de cilinderwand kan ontstaan als bijvoorbeeld de zuigerveren gebroken zijn en in de cilinder terechtkomen.
De cilinderslijtage uit zich in hoger olieverbruik en een verminderde compressie.
Om dit te verhelpen, wordt de cilinder uitgeboord tot hij weer regelmatig van vorm is. Omdat de diameter van de cilinder nu iets groter is, worden nieuwe overmaatse zuigers gemonteerd.

Boren en honen van cilinders
Als blijkt dat een cilinderwand beschadigd is dan wordt doormiddel van boren de wand op geboord. Na het fijnboren is een nabewerking nodig in de vorm van honen.
Dit betekent dat de grove sporen van het boren worden weggeslepen.
Er wordt bovendien een bepaalde structuur in de cilinderwand gebracht om een juist evenwicht te krijgen tussen minimaal olieverbruik en minimale slijtage van de zuigerveren. Fouten bij de voorbewerking, zoals tapsheid, onrondheid of golvende voorbewerking, worden door het honen gecorrigeerd bij een nauwkeurige maatcontrole en beheersing van ruwheid.
In veel gevallen kan het honen inwendig slijpen vervangen.

 

ford fr100 panel van logo adres 350px